Achtergrondinformatie

Op 13 december 1981 werd in Polen de Staat van Beleg afgeroepen door de communistische leider Wojciech Jaruzelski om de stijgende oppositie, onder leiding van de Vakbond Solidariteit, de kop in te drukken. Duizenden activisten van de oppositie, die vocht voor vrijheid, een waardig leven en een gezonde economie, werden gevangen gezet en tientallen werden gedood. Er werd een avondklok ingesteld. De situatie in Polen was ernstig. Duizenden Poolse vluchtelingen zochten in de jaren daarna hun toevlucht in Nederland en andere Europese landen. Ieder jaar kwamen er gemiddeld zo’n 500 vluchtelingen per jaar bij. In 2004 trad Polen toe tot de EU-lidstaten en volgden er nog vele arbeidsmigranten.

De regio Peel en Maas telt een groot aantal Poolse inwoners. De Bibliotheek Maas en Peel ondersteunt deze Poolse inwoners. De Bibliotheek Maasbree  heeft onder andere een collectie boeken in de Poolse taal beschikbaar.

Het merendeel van de Poolse arbeidsmigranten bestaat uit jonge nieuwkomers van de eerste generatie. Hun aantal is sinds 2005 zeer sterk toegenomen. Je treft hen vooral aan in banen waarvoor het lastig is om personeel te vinden, zoals in de agrarische sector, de bouw, bij schoonmaakbedrijven en in fabrieken. Maar ook in beter betaalde banen, bijvoorbeeld in de medische zorg en de ICT.
Inmiddels zijn er talloze uitzendbureaus actief op de arbeidsmarkt die zich specifiek richten op het plaatsen van Poolse werknemers. Ook met de huisvesting van Poolse werknemers valt goed geld te verdienen.

Door toetreding tot de EU is het voor Polen gemakkelijker geworden om in een land als Nederland te gaan werken. Toch is de recente uitstroom van arbeidskrachten naar West-Europese landen geen uniek fenomeen: Polen kent een lange geschiedenis van migratie. Sinds de 19e eeuw zijn miljoenen Polen geëmigreerd, vooral om economische of politieke redenen.

Nederland kent veel hier werkende en wonende Polen die niet als zodanig te boek staan, of alleen bij de Belastingdienst bekend zijn. Omdat Polen uit een land komen dat lid is van de EU, hebben zij geen verblijfsvergunning nodig om enige tijd in Nederland te verblijven. Om hier te werken, moesten zij tot 1 mei 2007 wel een werkvergunning hebben. Dat hoeft nu ook niet meer.

Poolse arbeidsmigranten staan in Nederland bekend als harde werkers. Ze zijn flexibel, melden zich bijna nooit ziek en de werkgever kan altijd van hen op aan als het druk is. Nederlandse werkgevers roemen hun werklust. Deze arbeidskrachten willen niets liever dan lang werken om méér te verdienen.

Maar de Polen verrichten in ons land zeker niet alleen seizoensarbeid. Steeds vaker krijgen ze vast werk, bijvoorbeeld in fabrieken waar ze worden ingezet voor productie, recycling of de logistiek. Of ze werken in sectoren als de metaal, de bouw, de schoonmaak en het transport.
Naast dit ongeschoolde werk voorzien Polen ook in de vraag naar geschoolde vakkrachten: stukadoors, lassers, rietdekkers, bankwerkers enzovoorts. De opkomst van uitzendbureaus die zich toeleggen op het bemiddelen van Polen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, heeft er bovendien toe bijgedragen dat velen in Nederland het werk doen waarvoor ze in het land van herkomst zijn opgeleid. Zulke bureaus zijn
er in heel Polen. Ze werven zelf actief onder werknemers die over de gewenste kwalificaties beschikken. Zo hebben ook de hoger opgeleiden inmiddels hun weg op de Nederlandse arbeidsmarkt gevonden. Hier kunnen zij immers nog altijd veel meer verdienen dan in eigen land. Daarnaast zijn er steeds meer Polen die zich in Nederland vestigen als ondernemer. Vooral het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit nog steeds.

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: